La Unió de Treballadors de Farmacia t’ofereix informació, assessorament i ajuda en els assumptes laborals, consultes sobre l’aplicació del conveni, conflictes empresa-treballador, etc.